Tìm hiểu về các loại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được cấp bởi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tùy theo người lao động nước ngoài thuộc nhóm đối tượng nào mà sử dụng những loại giấy phép lao động khác nhau. Dưới đây là các loại giấy phép lao động theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại việt nam

1. Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh là Work Permit. Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam được cấp phép có tên gọi là Vietnam Work Permit.

Giấy phép lao động là văn bản quan trọng cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Trên giấy phép lao động thể hiện rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của đơn vị làm việc, vị trí làm việc. Giấy phép lao động còn là giấy tờ quan trọng để người lao động nước ngoài xin thẻ tạm trú 2 năm tại Việt Nam.

Muốn được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cần phải đáp ứng đủ các điều kiện làm việc tại Việt Nam. Người nước ngoài khi được cấp giấy phép lao động sẽ nhận được bảo vệ về quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động theo Luật Lao động của Việt Nam. 

2. Những loại giấy phép lao động hiện hành ở Việt Nam

Hiện nay có nhiều loại giấy phép lao động khác nhau. Tùy vào mục đối tượng sử dụng, thời gian mà chúng ta có thể tạm chia như sau: 

2.1. Các loại giấy phép lao động theo đối tượng

Theo quy định hiện hành, các loại giấy phép lao động hiện có gồm:

  • Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc theo hình thức hợp đồng lao động. 
  • Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp đang có hiện diện thương mại tại Việt Nam. 
  • Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, tài chính, thương mại, ngân hàng, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
  • Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài đến Việt Nam làm việc theo hình thức đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

>>> Tham khảo bài viết: Sử dụng người lao động nước ngoài trái phép sẽ bị xử lý như thế nào?

giấy phép lao động cho người nước ngoài
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần phải có giấy phép lao động theo quy định của chính phủ

2.2. Các loại giấy phép lao động dựa theo thời gian

Giấy phép lao động dành cho người nước ngoài dựa theo thời gian cấp có thể chia thành cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động. Cụ thể như sau:

2.2.1. Cấp mới giấy phép lao động

Những đối tượng lao động nước ngoài sau sẽ được tiến hành cấp mới giấy phép lao động:

  • Giấy phép lao động được cấp mới cho những người lao động chưa từng có giấy phép lao động. 
  • Người lao động đã có giấy phép lao động và còn hiệu lực, vẫn làm việc cho người sử dụng lao động cũ, nhưng khác vị trí công việc.
  • Người lao động đã có giấy phép lao động và còn hiệu lực, chuyển sang làm việc cho người sử dụng lao động khác, có cùng vị trí công việc.
  • Người lao động có giấy phép lao động đã hết hiệu lực, muốn được tiếp tục làm việc tại vị trí hiện tại.

2.2.2. Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động phù hợp cho những người lao động nước ngoài ở Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động nhưng giấy sắp hết hạn. Lúc này cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để gia hạn giấy phép lao động để được tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Theo quy định mới nhất, hiện nay chỉ được gia hạn giấy phép lao động 1 lần với thời hạn gia hạn là 02 năm. Sau khi nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động thì chỉ sau 05 ngày, người sử dụng lao động sẽ có được giấy phép lao động đã gia hạn.

2.2.3.Cấp lại giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam cần cấp lại giấy phép lao động khi giấy còn thời hạn nhưng bị mất, bị hỏng hay có sự thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động. Giấy phép yêu cầu cấp lại phải còn thời hạn ít nhất 5 ngày.

Giấy phép lao động được cấp lại sẽ có thời hạn bằng thời hạn của giấy phép đã được cấp trừ đi khoảng thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tại Việt Nam tính đến thời điểm đề nghị cấp lại.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động được cấp lại hoặc là văn bản từ chối cấp lại cùng với lý do.

Mặc dù giấy phép lao động được chia thành nhiều loại khác nhau, tuy nhiên hồ sơ xin giấy phép lao động đều tương tự như nhau. Trên đây là một số thông tin khái lược về các loại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Gia Hợp hy vọng rằng bạn sẽ thuận lợi hơn trong việc hoàn thành các thủ tục cho cá nhân hoặc đối tác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *