Thư bổ nhiệm trong hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi trường hợp, đối tượng cụ thể lại có những yêu cầu khác nhau trong hồ sơ và quy trình. Đối với đối tượng người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, yêu cầu về hồ sơ cấp giấy phép lao động có sự bắt buộc về thư bổ nhiệm. Vậy thư bổ nhiệm là gì và có vai trò như thế nào trong thủ tục xin cấp/miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài?

Tại sao cần thư bổ nhiệm?

Thư bổ nhiệm - xin cấp giấy phép lao động
Mẫu thư bổ nhiệm trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thư bổ nhiệm là một trong những giấy tờ bắt buộc được yêu cầu trong hồ sơ cấp/ miễn giấy phép lao động cho đối tượng lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Được cấp bởi cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài, thư bổ nhiệm sẽ là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền để xác nhận người lao động nước ngoài có đủ điều kiện làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Thư bổ nhiệm là thành phần hồ sơ bắt buộc trong hồ sơ về giấy phép lao động đối với người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Trên thực tế, người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm hai đối tượng khác nhau, cụ thể:

  • Đối tượng thứ nhất là người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài đó phải có nhận diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam. Người lao động di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp phải làm việc trong công ty, doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài trước ít nhất 12 tháng tính đến thời điểm dự kiến bắt đầu làm việc, thì sẽ phải làm giấy phép lao động trong như bình thường. Trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, thư bổ nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài là bắt buộc.
  • Đối tượng thứ hai là người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ các công ty, doanh nghiệp trong phạm vi thuộc 11 ngành dịch vụ được quy định trong biểu cam kết giữa Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO (11 ngành bao gồm: kinh doanh, tài chính, vận tải, thông tin, y tế, giáo dục, môi trường, phân phối, văn hóa, giải trí và du lịch… t) Đây là những đối tượng được miễn cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, để làm việc một cách hợp pháp tại Việt Nam, thì người lao động nước ngoài phải có được văn bản xác nhận thuộc diện được miễn cấp giấy phép lao động. Và thủ tục, hồ sơ để làm loại văn bản này cũng không thể thiếu thư bổ nhiệm.

Như vậy, có thể thấy rằng thư bổ nhiệm có một vai trò vô cùng quan trọng trong các thủ tục về giấy phép lao động đối với đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Kể cả xin cấp mới hay xin văn bản chứng nhận được miễn giấy phép lao động đều yêu cầu có thư bổ nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài. Nếu thư bổ nhiệm thiếu sót hoặc không hợp lệ, thì yêu cầu của người lao động sẽ không được chấp nhận, đồng nghĩa với việc người lao động không được phép làm việc tại Việt Nam.

>>> Tham khảo bài viết: Hồ sơ miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu thư bổ nhiệm như thế nào?

Thư bổ nhiệm cần bao hàm những nội dung gì?

Trên thực tế, không có bất kỳ một quy chuẩn hay khuôn mẫu có sẵn cho một thư bổ nhiệm, tuy nhiên, để thư bổ nhiệm được xem là hợp lệ và đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình làm hồ sơ thì cần đáp ứng những nội dung cơ bản về người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động. Cụ thể, trong một lá thư bổ nhiệm do doanh nghiệp nước ngoài cấp cần bao hàm một số thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài;
  • Tên, địa chỉ của hiện diện thương mại tại Việt Nam nơi người lao động đến làm việc;
  • Thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài được bổ nhiệm (tên tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, chức vụ đảm nhận,…)
  • Thông tin liên quan đến công việc như thời gian bổ nhiệm, vị trí làm việc, thời gian dự kiến bắt đầu công việc,… 
  • Cuối cùng, không thể thiếu xác nhận bằng chữ ký hay đóng dấu của người đại diện công ty, doanh nghiệp bổ nhiệm ở nước ngoài, bởi đây sẽ là căn cứ để chứng minh và cam kết toàn bộ nội dung trên văn bản là đúng sự thật

dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của Gia Hợp

Một số lưu ý về thư bổ nhiệm trong việc xin cấp giấy phép lao động

Như chúng tôi có phân tích ở trên, hồ sơ xin cấp/miễn giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp sẽ không được thông qua nếu thư bổ nhiệm không có hoặc không hợp lệ. Vì vậy, khi cấp thư bổ nhiệm, người đại diện công ty, doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài cần phải chú ý đảm bảo cung cấp những thông tin căn bản và cần thiết nêu trên. Ngoài ra, văn phong phải mạch lạc, rõ ràng, phù hợp với nội dung lao động.

Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng thư bổ nhiệm là loại giấy tờ được cung cấp bởi cơ quan nước ngoài nên sẽ viết bằng ngôn ngữ nước đó, hoặc dưới dạng song ngữ. Và để cho thư bổ nhiệm đó được công nhận và có giá trị tại Việt Nam thì người chuẩn bị hồ sơ phải mang nó đi làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang ngôn ngữ Tiếng Việt trước khi xin cấp/miễn giấy phép lao động.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thư bổ nhiệm trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Nếu còn bất cứ rắc rối, thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với Gia Hợp để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo nhất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *