Mẫu NA16 – Mẫu đăng ký mẫu dấu, chữ ký

Khi làm thủ tục hành chính bảo lãnh cho người nước ngoài thì trong bộ hồ sơ cần phải có mẫu NA16 nộp cùng với hồ sơ của doanh nghiệp/công ty tại Cơ quan xuất nhập cảnh. Vậy mẫu NA16 là gì? Cần lưu ý điều gì khi điền? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Mẫu Na16 - Mẫu đăng ký mẫu dấu, chữ ký

Mẫu form NA16 là gì?

Mẫu NA16 là mẫu đơn đăng lý mẫu dấu và chữ ký, đây là mẫu đơn sẽ do doanh nghiệp/công ty, cơ quan/tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài nộp hồ sơ pháp lý lần đầu tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.

Mẫu đơn đăng ký này có vai trò giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền để làm những thủ tục có liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài được nhập cảnh cư trú tại Việt Nam. Tức là mẫu đơn NA16 được sử dụng khi xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

Mẫu NA16 của Cục xuất nhập cảnh – được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành vào ngày 05/01/2015.

Tải mẫu NA16 – mẫu đăng ký mẫu dấu và chữ ký

Nội dung mẫu NA16 cục xuất nhập cảnh

Mẫu đơn này được dùng trong thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, kèm với mẫu này sẽ có mẫu NA2 – Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam bà một bản sao có chứng thực về giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức.

Mẫu đơn Na16 sẽ có 2 phần:

Phần 1: Mẫu con dấu

Phần 2:  Người đại diện pháp luật bao gồm: Tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/tạm trú, mẫu chứ kỹ của người đại diện pháp luật.

…………. ngày ……. tháng ….. năm ………(1)

 

Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………………………………….

 

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………….

 

Số: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

v/v giới thiệu con dấu, chữ ký

 

 

 

Kính gửi:……………………………………………………(2)

 

….………(3) ………………được thành lập theo ……(4) …… …cấp ngày……/……/…….

 

Xin giới thiệu con dấu của ………….(5) …………….. và chữ ký của người có thẩm quyền để làm các thủ tục liên quan đến việc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại quý cơ quan, cụ thể:

 

1- Mẫu con dấu:

 

2- Người đại diện theo pháp luật: Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………………

 

– Quốc tịch:……… ……. ………..CMND/Hộ chiếu số: ………………………………………….

 

– Địa chỉ thường trú/tạm trú: ……………………………………………………………………….

 

– Mẫu chữ ký:

 

 Xin giới thiệu để quý cơ quan phối hợp công tác./.

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

Ghi chú:

 – (1) (3) (5) Tên cơ quan/tổ chức.

– (2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

– (4) Ghi rõ giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức và kèm theo bản sao có chứng thực.

Lưu ý khi điền mẫu NA16

Như đã nói ở trên, khi khai báo NA16 cần lưu ý 2 phần:

  • Phần 1: Mẫu con dấu: Đóng 3 con dấu ở 3 ô liền kề, lưu ý là phải đóng trọn vẹn 3 con dấu trước khi đóng dấu, nên để ở một mặt phẳng, vì nếu bạn không đóng tròn dấu sẽ bị từ chối.
  • Phần 2: Người đại diện pháp luật bạn cần lưu ý đến phần Mẫu chứ ký, người đại diện pháp luật cần phải ký 3 chữ ký liền kề ở 3 ô, và 3 chữ ký này cần phải tương ứng nhau.

Trên đây là thông tin về mẫu NA16, để biết thêm thông tin chi tiết hoặc các vấn đề liên quan đến người nước ngoài. Quý khách vui lòng liên hệ theo Hotline

Hotline 0966078777 gia hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *