Hồ sơ pháp nhân của công ty bảo lãnh là gì?

Trong bộ hồ sơ xin bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thì trong bộ hồ sơ cần phải có Hồ sơ pháp nhân của công ty bảo lãnh. Vậy hồ sơ pháp nhân của công ty là gì? Bao gồm những giấy tờ gì?

hồ sơ pháp nhân của công ty

Hồ sơ pháp nhân của công ty là gì?

Hồ sơ pháp nhân là một loại văn bản rất quan trọng trong các số các văn bản quản lý nội bộ của doanh nghiệp, vì dựa vào hồ sơ pháp nhân của một doanh nghiệp thì cơ quan ban ngành mới nắm rõ được toàn bộ thông tin pháp lý của một doanh nghiệp đó. Chúng ta có thể coi hồ sơ pháp nhân chính là bộ mặt của doanh nghiệp.

Hồ sơ pháp nhân của công ty bao gồm

Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp tổ chức

Giấy phép hoạt động có thể là một trong những loại giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận đầu tư. (Investment Certificate)
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Business registration certificate)
  • Giấy phép hoạt động. (Đối với chi nhánh hoặc văn phòng đại diện) (Establishment Licence)
  • Giấy phép nhà thầu.
  • Giấy phép hoạt động của văn phòng dự án.

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và tổ chức mà giấy phép hoạt động mà sẽ có tên và có đặc điểm khác nhau.

Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp tổ chức

Theo mẫu quy định Phụ lục I-18 ban hành kèm theo công văn 4211/BKHĐT – ĐKKD của Bộ kế hoạch và đầu tư theo luật doanh nghiệp 2020.

giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp tổ chức

Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thâm quyền của tổ chức

Mẫu Na16 - Mẫu đăng ký mẫu dấu, chữ ký

Theo mẫu quy định NA16

Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì cần phải thông báo bộ sung.

Mẫu NA2 – Đơn xin bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Mẫu NA2 thông tu 04/2015/TT-BCA

Bạn có thể tim hiểu mẫu NA2 qua đường link tại đây.

Đối với một doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp tổ chức lại thì các văn bản pháp lý quan trọng như điều lệ công ty, danh sách thành viên góp vốn, sổ đăng kí cổ đông.

Đối với các doanh nghiêp đang hoạt động khi có văn bản nào không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phải điều chỉnh ngay kịp thời. Trong trường hợp có sự thay đổi đăng ký doanh nghiệp như thay đổi trụ sở, thay đổi vốn,… thì cần phải thực hiện các thủ tục dể chỉnh sửa đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý theo đúng với thời hạn của pháp luật quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *