Hồ sơ miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam yêu cầu thư bổ nhiệm như thế nào?

Người nước ngoài đến Việt Nam làm việc phải có giấy phép lao động thì mới được xem là lao động hợp pháp. Trong trường hợp được miễn giấy phép lao động thì cũng phải có văn bản chứng minh, được luật pháp xác nhận và thông qua. Đối với đối tượng người lao động nước ngoài đến Việt Nam theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết của Việt nam với WTO, thì thư bổ nhiệm là một trong những loại giấy tờ bắt buộc để để xác nhận thuộc diện được miễn cấp giấy phép lao động. Hãy cùng Gia Hợp tìm hiểu thêm về yêu cầu và nội dung của thư bổ nhiệm trong bài viết dưới đây.

thư bổ nhiệm khi xin miễn giấy phép lao động
Mẫu thư bổ nhiệm xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thư bổ nhiệm là gì?

Thư bổ nhiệm là một trong những loại giấy tờ quan trọng và bắt buộc để làm hồ sơ xác minh người nước ngoài thuộc diện được miễn cấp giấy lao động. Thư bổ nhiệm được cấp bởi cơ quan, doanh nghiệp, công ty mẹ ở nước ngoài nơi người lao động làm việc.

Trên thực tế, người nước ngoài đến Việt Nam làm việc bao gồm nhiều đối tượng, trong đó có những trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động. Nếu muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam, những đối tượng được miễn cấp giấy phép lao động phải làm thủ tục xin chấp thuận và xác minh từ cơ quan có thẩm quyền. Người lao động di chuyển trong nội bộ các doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ được quy định trong biểu cam kết của Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO cũng là đối tượng được miễn cấp giấy phép lao động.

11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết của Việt Nam với WTO gồm các ngành:

 • Giáo dục
 • Văn hóa
 • Vận tải
 • Kinh tế
 • Tài chính
 • Thông tin
 • Y tế
 • Du lịch
 • Phân phối
 • Môi trường
 • Xây dựng

Đối với những đối tượng này, thì trong hồ sơ xin miễn giấy phép lao động, thư bổ nhiệm là điều kiện không thể thiếu. Nếu không có thư bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài, hồ sơ của người lao động sẽ bị xem là không hợp lệ và không thể được thông qua.

>>> Tham khảo bài viết: Những lưu ý khi làm giấy phép lao động đối với trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Nội dung cần có trong thư bổ nhiệm trong hồ sơ miễn giấy phép lao động

Thư bổ nhiệm là giấy tờ được công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động mẹ ở nước ngoài cấp và thông qua. Mặc dù thư bổ nhiệm không có một quy tắc hay khuôn mẫu nào, tuy nhiên, để được công nhận và thuận tiện trong quá trình xử lý hồ sơ, thì thư bổ nhiệm cũng có những yêu cầu nhất định. Một thư bổ nhiệm được xem là đầy đủ và hợp lệ khi nội dung của nó bao hàm được các thông tin sau:

 • Các thông tin cơ bản về cơ quan/ tổ chức/ công ty/ doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài (ví dụ như tên, địa chỉ, mã số,.. công ty, doanh nghiệp)
 • Thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài được bổ nhiệm (họ tên, ngày tháng năm sinh,số hộ chiếu, quốc tịch,…) 
 • Thông tin về quan hệ lao động (thời gian bổ nhiệm, thời gian làm việc, vị trí đảm nhiệm,…)
 • Thông tin của hiện diện thương mại tại Việt Nam
 • Xác nhận của người đại diện của công ty, doanh nghiệp mẹ ở nước ngoài (chữ ký, đóng dấu, ngày giờ cấp…)

giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Một số lưu ý về thư bổ nhiệm trong hồ sơ miễn giấy phép lao động

Thư bổ nhiệm không hợp lệ sẽ dẫn đến việc hồ sơ xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp. Để được xem là đầy đủ, hợp lệ và thuận tiện cho quá trình xin miễn giấy phép lao động, thư bổ nhiệm trong hồ sơ xin miễn giấy phép lao động ở nước ngoài cần lưu ý một số điểm.

Thứ nhất, phải đầy đủ những thông tin cơ bản về công ty mẹ, hiện diện thương mại, thông tin cá nhân của người nước ngoài được bổ nhiệm.

Thứ hai, bởi thư bổ nhiệm đều do công ty, doanh nghiệp nước ngoài cấp nên hầu hết sẽ viết bằng ngôn ngữ khác, hoặc được thể hiện song ngữ. Nếu như thư bổ nhiệm đó chỉ được viết bằng ngôn ngữ bản địa thì phải được dịch thuật công chứng và làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và thông qua tại Việt Nam.

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin về thư bổ nhiệm trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết của Việt Nam với WTO. Nếu còn gặp khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép lao động, hãy liên hệ với công ty cổ phần dịch vụ quốc tế Gia Hợp để nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *