Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn có biết cách khai báo bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài tại Việt Nam chưa? Và mức đóng bảo hiểm ra sao? Quyền lợi mà họ nhận được khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) như thế nào? Toàn bộ các vấn đề đều được tổng hợp trong bài viết dưới đây từ Gia Corp bạn nhé.

bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Có phải đóng BHXH cho người nước ngoài

Người lao động là công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam nằm trong đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi mà người nước ngoài đã có giấy phép lao động hoặc là chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, và có hợp động xác định không thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người sử dụng người lao động nước ngoài bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho họ theo quy định của luật pháp Việt Nam

Tỷ lệ đóng BHXH cho người nước ngoài

Đối với người lao động

Theo quy định từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đóng bảo hiểm xã hội với mức hàng tháng là 8% tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng đối với người sử dụng lao động

Ngưởi sử dụng người lao động nước ngoài cần đóng cho người lao động như sau:

  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1/1/2022.

Điều kiện đóng BHXH cho người nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP

Theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP, thì người lao động nước ngoài tại Việt Nam khi đóng BHXH phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

  • Người nước ngoài phải có giấy phép lao động, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp
  • Người nước ngoài cần phải có hợp đồng lao động với thời hạn tối thiểu là 1 năm hoặc  là hợp đồng không xác định thời hạn với đơn vị sử dụng lao động.
  • Người nước ngoài nằm trong độ tuổi lao động, chưa đến tuổi về hưu.

Mức đóng Bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài

Căn cứ vào Điều 12 và Điều 13 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì mức đóng và mức tiền lương như đã nêu ở trên, tính từ thời điểm 1/1/2022.

Xem chi tiết Nghị định 143/2018/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Báo tăng BHXH cho người nước ngoài

Để báo tăng BHXH cho người lao động nước ngoài có thời hạn  thì có thể thực hiện theo 2 cách:

  • Tạo hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống
  • Kê khai  trên file Excel và upload file Excel Hồ sơ lên hệ thống

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào Điều 14 tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài được tính như sau:

**Đối với người lao động nước ngoài thông thường:

Thì tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của nhà nước.

**Đối với lao động nước ngoài là người quản lý doanh nghiệp:

Tiền lương tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương do doanh nghiệp của người đó quản lý quyết định.

Tuy nhiên, tiền lương đóng bảo hiểm của người nước ngoài sẽ bị giới hạn như sau:

Mức tiền lương tháng để đóng BHXH mức thấp nhất = mức lương tối thiểu vùng tại điểm đóng.

Mức lương tối thiểu vùng được tính như sau:

Vùng IVMức lương tối thiểu vùng Áp dụng với doanh nghiệp thuộc:
4.420.000 đồng/tháng Vùng I
3.920.000 đồng/tháng Vùng II
3.430.000 đồng/tháng Vùng III
3.070.000 đồng/tháng Vùng IV

 

Mức tiền lương tối đã đóng BHXH = 20 x Mức lương cơ sở = 29,8 triệu đồng.

Hiện tại mức lương cơ sở áp dụng năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng.

Quyền lợi cho người nước ngoài khi tham gia bảo hiểm xã hội

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định các chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với lao động nước ngoài như sau:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng người lao động nước ngoài cũng được quy định đầy đủ các chế độ BHXH giống như với người lao động Việt Nam.

Tuy nhiên, trong năm 2021 thì Việt Nam chỉ giải quyết BHXH cho người lao động nước ngoài với chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Còn về chế độ hưu trí và tử tuất thì sẽ được áp dụng vào năm 2022.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn hiểu rõ hơn về mức đóng bảo hiểm của người nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *