Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu? Căn cứ vào đâu?

Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu? Khi hết hạn thì người lao động nước ngoài nên làm gì? Xin gia hạn hay cấp mới? 

Theo dõi các thông tin Gia Corp chia sẻ bên dưới để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

Thời hạn giấy phép lao động căn cứ vào đâu?

thời hạn của giấy phép lao động

Theo điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động căn cứ vào:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết
 • Thời hạn của bên nước ngoài của người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ
 • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép lao động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
 • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu? 

Tùy vào từng trường hợp người lao động nước ngoài xin cấp lại, cấp mới hay gia hạn giấy phép lao động, thời hạn cũng sẽ có sự thay đổi. 

Thời hạn giấy phép lao động cấp lại

thời hạn gplđ cấp lại kawamura

Theo điều 15 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động. 

Thời hạn GPLĐ cấp mới

thời hạn giấy phép lao động cấp mới Ashizuka

Điều 155, Bộ Luật lao động 2019 quy định, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm. Vì vậy, người lao động nước ngoài khi được cấp mới giấy phép lao động thì sẽ được sử dụng trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp. 

Thời hạn của giấy phép lao động gia hạn

thời hạn của giấy phép lao động cấp lại park

Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chúng tôi đã chia sẻ ở trên, nhưng chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. 

Giấy phép lao động hết liệu lực trong trường hợp nào? 

Theo Điều 156 Bộ Luật lao động 2019, giấy phép lao động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Giấy phép lao động hết thời hạn
 • Chấm dứt hợp đồng lao động 
 • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp
 • Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp
 • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt
 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động
 • Giấy phép lao động bị thu hồi

Người nước ngoài cần làm gì khi giấy phép lao động sắp hết hạn?

Khi giấy phép lao động sắp hết hạn, người lao động nước ngoài không tiếp tục công việc tại Việt Nam nữa thì khi giấy phép lao động hết hiệu lực, người nước ngoài không được phép làm việc tại Việt Nam nữa. 

Trường hợp người lao động vẫn muốn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Việt Nam cần phải gia hạn giấy phép lao động hoặc xin cấp mới. 

Trước ít nhất 05 ngày và không quá 45 ngày khi giấy phép lao động sắp hết hạn, người lao động nước ngoài cần thực hiện các thủ tục hồ sơ giấy tờ để được cấp phép tiếp tục ở lại làm việc tại Việt Nam. 

Nếu thời hạn của giấy phép lao động sắp hết, khách hàng không biết nên chuẩn bị những gì, cần được hỗ trợ có thể liên hệ tới Gia Corp trực tiếp qua hotline: 0966.078.777 để được nhân viên tư vấn nhanh nhất.

Hotline 0966078777 gia hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *