[CVNC] Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc ngắn ngày

Tôi muốn biết quy định đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày), có cần phải cách ly hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *