[GPLĐ]Điều kiện cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Chị Nam Anh – Bình Dương: Bên mình sắp tới muốn làm giấy phép lao động cho một khách nước ngoài làm việc tại công ty. Vậy cho mình hỏi là điều kiện cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài (NNN) là gì? Và họ phải chuẩn bị gì để làm được GPLĐ.

Điều kiện cấp giấy phép lao động việt nam

Chuyên gia:

Quy định về GPLĐ cho người nước ngoài có ghi rõ trong Nghị định 152 của chính phủ. Cụ thể, để làm giấy phép lao động, người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thứ nhất: Người nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tuân thủ đúng với quy định của pháp luật hiện hành
  • Thứ hai: NNN phải đảm bảo sức khỏe phù hợp với công việc sắp làm
  • Thứ ba: Họ không phải là người phạm tội hoặc dính truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện tại của pháp luật Việt Nam và nước ngoài – Tức là không có tiền án hay tiền sự.
  • Thứ tư: Chức vụ làm việc của NNN phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Và tất cả các chức danh này đều phải đảm bảo giấy tờ chứng minh theo đúng quy định tại Điều 03 trong Nghị định 152.

Các quy định làm GPLĐ đều có ghi chi tiết trong bài viết “Thủ tục làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam“.

Hoặc nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số Hotline của Gia Corp

Hotline 0966078777 gia hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *